Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken


Artikel 3 De rechter kan in alle gevallen en in elke stand van de procedure partijen mediation voorstellen.