Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)


Hoofdstuk 9

Wijziging in andere wetten

Artikel 9.1 Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 3.

Artikel 9.2 Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.

Artikel 9.3 Wijzigt de Wet op de economische delicten.

Artikel 9.4 Wijzigt de Prijzenwet.

Artikel 9.5 Wijzigt de Elektriciteitswet 1998.

Artikel 9.6 Wijzigt de Wet financiƫle dienstverlening.

Artikel 9.7 Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.

Artikel 9.8 Wijzigt de Gaswet.

Artikel 9.9 Vervallen