Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)


Artikel 8.8 Het is een handelaar als bedoeld in artikel 193a, eerste lid, onderdeel b, van Boek 6 van het Burgerlijk wetboek niet toegestaan oneerlijke handelspraktijken te verrichten als bedoeld in Afdeling 3A van Titel 3 van dat boek.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-08-2014 wijziging Stb 2014 247 (pdf) 33622 MvT (web) MvT (pdf)
08-02-2012 wijziging Stb 2012 19 (pdf) 32871 MvT (web) MvT (pdf)
15-10-2008 nieuw Stb 2008 397 (pdf) 30928 MvT (web) MvT (pdf)