Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)


Artikel 8.4b Bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 5a, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek neemt de verkoper de artikelen 50ad, 50ae, 50ai en 50aj van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in acht.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
27-04-2022 nieuw Stb 2022 164 (pdf) 35734 MvT (web) MvT (pdf)