Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)


Artikel 2.13 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-07-2009 vervallen Stb 2006 591 (pdf) 30411 MvT (web) MvT (pdf)
29-12-2006 nieuwe-regeling Stb 2006 591 (pdf) 30411 MvT (web) MvT (pdf)