Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo)


Artikel 8 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-01-2002 vervallen Stb 2001 582 (pdf) 27181 MvT (web) MvT (pdf)
01-04-1994 wijziging Stb 1994 81 (pdf) 23223 MvT (pdf)