Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo)


Artikel 4a Het College vormt en bezet op voorstel van de president grote kamers. Deze bestaan uit vijf leden, van wie een als voorzitter optreedt.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-01-2013 nieuw Stb 2012 682 (pdf) 32450 MvT (web) MvT (pdf)