Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo)


Artikel 15 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-01-2002 vervallen Stb 2001 582 (pdf) 27181 MvT (web) MvT (pdf)
03-10-1997 wijziging Stb 1997 242 (pdf) 24707 MvT (web) MvT (pdf)
01-04-1994 wijziging Stb 1994 81 (pdf) 23223 MvT (pdf)