Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo)


Artikel 14 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-01-1997 vervallen Stb 1996 590 (pdf) 24220 MvT (web) MvT (pdf)
01-04-1994 wijziging Stb 1994 81 (pdf) 23223 MvT (pdf)