Wet bescherming bedrijfsgeheimen


Artikel 11 Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 3.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
23-10-2018 nieuwe-regeling Stb 2018 369 (pdf) 34821 MvT (web) MvT (pdf)