Uitvoeringswet internationale kinderbescherming


Artikel 31 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-05-2006 nieuwe-regeling Stb 2006 123 (pdf) 29980 MvT (web) MvT (pdf)