Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano (Uw Exv)


Artikel 14 Afdeling 2 van deze wet is van toepassing op rechterlijke beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen als bedoeld in artikel 66, tweede lid, van de verordening met dien verstande dat in die afdeling voor Ā«het verdragĀ» wordt gelezen de verordening (EG), nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijk en handelszaken (Pb EG L 12) laatstelijk gewijzigd 22 februari 2012 (Pb EU L 50).

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
10-01-2015 nieuw Stb 2014 40 (pdf) 33676 MvT (web) MvT (pdf)