Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano (Uw Exv)


Artikel 13 De autoriteit die bevoegd is om een certificaat af te geven, als bedoeld in artikel 60 van de verordening, is de notaris die de authentieke akte heeft verleden of de notaris die zijn protocol heeft overgenomen.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
10-01-2015 nieuw Stb 2014 40 (pdf) 33676 MvT (web) MvT (pdf)