Bekendmakingswet (Bmw)


Artikel 8 Een algemeen verbindend voorschrift treedt niet in werking voordat het op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.