Bekendmakingswet (Bmw)


Artikel 3 1 De in artikelen 1 en 2 genoemde publicatiebladen die elektronisch worden uitgegeven, blijven na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar.
2 Voor de toegang tot deze publicatiebladen worden geen kosten in rekening gebracht.