Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Hoofdstuk 9

Slotbepalingen

Artikel 54 Vervallen

Artikel 55 Deze wet wordt aangehaald als: Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Artikel 56 Vervallen

Artikel 57 Vervallen

Artikel 58 Vervallen

Artikel 59 Vervallen

Artikel 60 Vervallen

Artikel 61 Vervallen

Artikel 62 Vervallen

Artikel 63 Vervallen

Artikel 64 Vervallen

Artikel 65 Vervallen

Artikel 66 Vervallen