Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Artikel 57 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-06-1999 vervallen Stb 1999 194 (pdf) 25392 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-1997 nieuwe-regeling Stb 1996 590 (pdf) 24220 MvT (web) MvT (pdf)