Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Artikel 20 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-07-2010 vervallen Stb 2009 8 (pdf) 31227 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2010 wijziging Stb 2009 580 (pdf) 31780 MvT (web) MvT (pdf)
29-12-2005 wijziging Stb 2005 710 (pdf) 30318 MvT (web) MvT (pdf)
01-09-2004 wijziging Stb 2004 287 (pdf) 29409 MvT (web) MvT (pdf)
01-07-2004 wijziging Stb 2004 215 (pdf) 28958 MvT (web) MvT (pdf)
01-12-2003 wijziging Stb 2003 381 (pdf) 28722 MvT (web) MvT (pdf)
01-04-1998 wijziging Stb 1998 120 (pdf) 25404 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-1997 nieuwe-regeling Stb 1996 590 (pdf) 24220 MvT (web) MvT (pdf)