Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Artikel 1a Het in deze wet bepaalde ten aanzien van de leden van het College van procureurs-generaal is niet van toepassing op de procureur-generaal, bedoeld in artikel 130, vierde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-01-2017 wijziging Stb 2016 361 (pdf) 34404 MvT (web) MvT (pdf)
01-07-2010 vervallen Stb 2009 8 (pdf) 31227 MvT (web) MvT (pdf)
26-03-2008 wijziging Stb 2008 85 (pdf) 31248 MvT (web) MvT (pdf)
01-06-2007 wijziging Stb 2006 285 (pdf) 30182 MvT (web) MvT (pdf)
01-07-2004 wijziging Stb 2004 215 (pdf) 28958 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2002 nieuw Stb 2001 582 (pdf) 27181 MvT (web) MvT (pdf)