Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Artikel 19h Voor de toepassing van artikel 475b, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden, onverminderd artikel 19f, tweede lid, en artikel 19g, derde lid, verrekening en korting gelijkgesteld met beslag.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-01-2021 wijziging Stb 2020 496 (pdf) 35494 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2020 nieuw Stb 2019 173 (pdf) 35073 MvT (web) MvT (pdf)
Stb 2019 483 (pdf) 35275 MvT (web) MvT (pdf)