Ambtsinstructie commissaris van de Koning (Ai CdK)


Artikel 6e De commissaris brengt een voornemen tot benoeming van een waarnemend burgemeester ter kennis van Onze Minister.