Legaltools logo

wetten.legaltools.nl

Contact en meer informatie

Ambtsinstructie commissaris van de Koning (Ai CdK)


Artikel 6e De commissaris brengt een voornemen tot benoeming van een waarnemend burgemeester ter kennis van Onze Minister.